Program Khidmat Masyarakat Legasi Cerdik Minda Mesraria Bersama Masyarakat pada 9 hingga 11 November 2018