Demo


Latest Articles

  • February 18, 2016

    PPPM mempunyai tujuan mendidik, melatih dan mengembangkan potensi semua ahli persatuan ini supaya menjadi warga negara yang

    ... Read More
  • February 18, 2016

    Pandu Puteri bermula di Kuala Lumpur pada tahun 1916 dan pada tahun 1917 Persatuan Pandu Puteri Malaysia telah didaftarkan dengan Ibu Pejabat Pandu Puteri di Calcutta, India. Pusat pentadbiran

    ... Read More
  • February 18, 2016

    Matlamat PPPM 1

    "Memastikan semua persatuan Pandu Puteri Cawangan menyediakan program Pandu Puteri yang berkualiti".

    "Untuk mencapai pengiktirafan PPPM sebagai satu

    ... Read More
  • February 18, 2016

    Persetiaan Pandu Puteri

    Bahawa Dengan Sesungguhnya

    Saya Berjanji Dan Bersetia

    Dengan Sedaya Upaya

    Menunaikan Kewajipan Saya

    Kepada Tuhan

    Raja Dan

    ... Read More
  • February 18, 2016

    Persatuan Pandu Puteri Malaysia sentiasa:

    • Menyediakan latihan Pandu Puteri yang berkualiti
    • Menerapkan sifat-sifat kepemimpinan yang tulin melalui Program Pandu
    ... Read More