Resources

Constitution

Nilai-Nilai Teras


Persatuan Pandu Puteri Malaysia percaya bahawa semua ahli perlu menonjolkan nilai-nilai seperti berikut setiap masa:

 • Integriti
 • Toleransi
 • Kejujuran
 • Kasih Sayang
 • Hormat-menghormati
 • Bantu-membantu

Piagam


Persatuan Pandu Puteri Malaysia sentiasa:

 • Menyediakan latihan Pandu Puteri yang berkualiti
 • Menerapkan sifat-sifat kepimpinan yang tulen melalui program Pandu Puteri
 • Melahirkan ahli yang berkaliber
 • Menonjolkan ahli yang mempunyai nilai-nilai murni
 • Menampilkan ahli sebagai warga negara yang sihat dan berguna
 • Menggalakkan ahli berbakti secara sukarela tanpa apa-apa ganjaran