Demo

Kaedah Program Pandu Puteri

1. Komitmen melalui Persetiaan & Undang-Undang (Commitment Through Promise & Law)

2. Perkembangan Kendiri Berterusan (Progressive Self Development)

3. Pembelajaran melalui Pengalaman (Learning by Doing)

4. Sistem Berkumpulan (Through The Patrol System)

5. Khidmat Masyarakat (Service in The Community)

6. Aktiviti Luar (Outdoor Activities)

7. Kerjasama Aktif antara ahli dewasa dan remaja (Active Cooperation Between Young and The adults)

8. Simbolisme (Symbolism)