Demo

Statistik Keahlian

STATISTIK KEAHLIAN 2010

CARTA PAI BILANGAN PEMIMPIN DAN AHLI PADA TAHUN 2010

GRAF PERTAMBAHAN AHLI PANDU PUTERI DI SELURUH MALAYSIA DARI TAHUN 2005-2010

STATISTIK SUKARELAWAN PANDU PUTERI

GRAF PERTAMBAHAN AHLI PANDU PUTERI DI SELURUH MALAYSIA DARI TAHUN 2004-2009

STATISTIK SUKARELAWAN PANDU PUTERI

GRAF PERTAMBAHAN AHLI 2004 - 2009

 

 

Banci Keahlian (1998 - 2007)

Banci Sukarelawan Pandu Puteri (2004 - 2007)

Tahun Ahli Remaja Ahli Dewasa Jumlah Ahli
1998 58,407 3,612 62,019
1999 52,704 7,253 59,957
2000 53,206 6,603 59,809
2001 49,633 6,874 56,507
2002 53,724 7,520 61,244
2003 54,438 6,781 61,219
2004 56,044 4,465 60,509
2005 65,880 6,557 72,437
2006 67,285 6,630 73,915
2007 77,429 6,317 83,746