Halaman Rumah

Muat Turun

Young women and volunteers speak out about a range of issues at local, national and international levels

  • Dasar Pertubuhan dan Undang-undang Am
    Panduan dan rujukan kepada prosedur kerja persatuan
  • Dasar Pertubuhan dan Undang-undang (DPU) Majlis Jurulatih Kebangsaan
    Dasar Pertubuhan dan Undang-undang bagi Majlis Jurulatih Kebangsaan berfungsi sebagai panduan dan tempat rujukan bagi pengendalian bahagian program dan latihan dalam persatuan.
  • Laporan Bahagian latihan Kebangsaan 2018
    Dokumen ini disertakan dengan aktiviti bahagian latihan yang telah diadakan sepanjang tahun 2018.