Halaman Rumah

Aktiviti

We have lots of exciting events around the world. Whether you want to visit a far-flung camp or build your leadership skills, you'll find something to suit you

menerbit semasa 2020-10-01 19:16:00

Persidangan PPPM dan Mesyuarat Agung Tahunan 2020

Powered by Froala Editor

menerbit semasa 2020-10-01 18:42:55

Persidangan Pesuruhjaya dan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Lokasi Persidangan Pesuruhjaya dan Mesyuarat AgungTahunanPowered by Froala Editor

menerbit semasa 2019-06-28 22:48:03

Kursus Pemimpin Pandu Puteri Peringkat Kebangsaan

Seramai 205 orang Pemimpin telah menyertai kursus yang berlangsung di White Resort, Balik Pulau ini. Kursus ini berjaya menghasilkan 7 orang calon Ujian Jurulatih. 

menerbit semasa 2019-07-07 16:05:27

KURSUS PEMIMPIN PANDU PUTERI POLITEKNIK

Kursus ini mensasarkan lebih daripada 30 orang pemimpin Pandu Puteri Politeknik untuk didedahkan tentang sukatan Pandu Puteri Politeknik dan juga untuk membina kemahiran kepimpinan. Tema untuk kursus ini ialah "Pandu Puteri Politeknik Menuju Kejayaan".