WAGGGS ADVOCACY WORKSHOP

WAGGGS ADVOCACY WORKSHOP

MALAYSIA

Menerbit semasa 2018-10-03 10:24:23

Tempoh Aktiviti: 2018-10-12 14:00:00 sehingga 2018-10-14 15:00:00


Bengkel Advocacy akan diadakan dengan kerjasama WAGGGS di mana bengkel ini akan dikendalikan oleh 3 orang fasilitator dari WAGGGS. Bengkel ini melibatkan 30 orang ahli muda PPPM. Peserta dikehendaki merancang dan melaksana satu kempen bertajuk "Hentikan Perkahwinan Kanak-kanak Bawah 18 tahun"