Persidangan Pesuruhjaya dan Mesyuarat Agung Tahunan