Perayaan Hari Peringatan Sedunia 2019

Perayaan Hari Peringatan Sedunia 2019

Menerbit semasa 2019-02-11 10:23:46

Tempoh Aktiviti: 2019-02-22 18:00:00 sehingga 2019-02-23 15:00:00


WORLD THINKING DAY celebration will be held in Kelantan this year. Highlight of the event is choral speaking competition between the branches.