Persetiaan, Cogan Kata dan Undang-undang Pandu Puteri